Blog

Oblikovanje spletnih strani za strokovno publiko

  • Objavljeno: 15. 08. 2017

Vsaka ciljna publika ima svoje zahteve glede oblikovanja spletnih mest. Primeren dizajn spletnih strani za strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike ima enostavno podobo z malo grafičnimi elementi in nekoliko grob videz. Za splošno javnost so takšne strani dolgočasne, strokovni javnosti pa privlačne, saj so osredotočene na podajanje informacij in znanja, ne pa na videz.

S čim merimo obiskanost spletnih strani?

  • Objavljeno: 28. 06. 2017

Za merjenje obiskanosti spletnih strani uporabljamo različna orodja. Med najbolj uporabljanimi orodji na bolj obiskanih spletnih straneh je Google Analytic. Zelo dobra alternativa je Piwik, ki ga lahko namestimo na lasten strežnik. Obstajajo še druga orodja, ki pa so manj zanesljiva, manj razširjena in pogosto tudi manj prijazna za uporabo, ali pa zahtevajo poglobljeno znanje in polni dostop do strežnika.

Strani