Spletno mesto Zens.si

  • Objavljeno: 23. 06. 2017
  • Zens prva stranNaročnik: Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
  • januar 2017 - januar 2024
  • Tip: informacijsko spletno mesto
  • Storitve: izdelava spletnega mesta, vzdrževanje CMS in gostovanje

Naročnik je želel čim cenejše in grafično čim bolj enostavno spletno mesto.

zens - spletna stran

Izdelali smo načrt spletnega mesta, grafično podobo in postavili CMS. Kljub nizki ceni je spletno mesto pregledno, uporabno in omogoča enostavno kasnejšo morebitno nadgradnjo grafične podobe.

Oznake: