Pogoji uporabe

Portal Preslica.eu (www.preslica.eu) je dovoljeno uporabljati le v osebne in nekomercialne namene. Ni dovoljeno kopirati, spreminjati, distribuirati, prikazovati, izvajati, oddajati, razmnoževati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanke, prenašati ali prodajati katere koli podatke, besedila fotografije, slike in druge vsebine, ki so del spletnega portala Preslica.eu. Izjema so elementi portala, ki so odprtokodnega značaja in besedila, fotografije, slike in drugi elementi portala, ki so označeni z eno izmed Creative Commons licenc ali pa so zanje že potekle avtorske pravice.

Vsa vsebina portala Preslica.eu je avtorsko zaščitena in vse pravice so pridržane, razen, če je navedeno drugače. Uporaba vsebin za komercialne in neosebne namene je dovoljena le s pisnim dovoljenjem.

Avtorji vsebin in lastniki portala Preslica.eu v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala Preslica.eu.

Avtorji vsebin in lastniki portala se trudijo za ažurnost, popolnost in pravilnost informacij, ki so objavljene na portalu Preslica.eu. Avtorji vsebin in lastniki portala ne prevzemajo nobene odgovornosti o pravilnosti, popolnosti in ažurnosti objavljenih podatkov in informacij.

Uporaba vsebin, podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem portalu Preslica.eu, je izključno na lastno odgovornost. Vse vsebine na portalu Preslica.eu so izključno informativnega značaja.

Portal Preslica.eu ne zbira podatkov o uporabnikih z izjemo podatkov o IP številkah, ki se shranjujejo na strežniku in pobrišejo v roku enega leta. Spremljamo obiskanost posameznih spletnih strani z lastno analitiko.