Blog: 15 Avgust 2017

Oblikovanje spletnih strani za strokovno publiko

  • Objavljeno: 15. 08. 2017

Vsaka ciljna publika ima svoje zahteve glede oblikovanja spletnih mest. Primeren dizajn spletnih strani za strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike ima enostavno podobo z malo grafičnimi elementi in nekoliko grob videz. Za splošno javnost so takšne strani dolgočasne, strokovni javnosti pa privlačne, saj so osredotočene na podajanje informacij in znanja, ne pa na videz.