Spletno mesto Zdravstveni dom Kamnik

  • Objavljeno: 29. 04. 2020
  • Spletna stran ZD KamnikURL: www.zdkamnik.si
  • Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
  • december 2019
  • Tip spletnega mesta: informacijsko spletno mesto
  • Storitev: nadgradnja CMS, izdelava nove podobe s prilagoditvijo za slabovidne po standardu WCAG 2.1

Naročnik je želel popolno grafično prenovo spletnega mesta in boljši pregled ambulant, namenjenih pacientom. Želel je spletno mesto, ki se prilagaja širini zaslona. Spletno mesto je bilo potrebno nadgradnjo na novejšo različico sistema za upravljanje z vsebinami Drupal.

Izdelali smo povsem novo grafično podobo, katere značilnost je zračnost, odprtost in preglednost. Obiskovalcem so na vrhu vedno povezave preko ikon na najpomembnejše vsebine: pregled ambulant, informacije o nujni medicinski pomoči in povezava na spletno mesto Center za krepitev zdravja Kamnik.

Naslovna stran ZD Kamnik

Nadgradili smo starejšo različico CMS Drupal in prenesli vse obstoječe vsebine. Poenostavili smo uporabniški vmesnik za urednike in avtomatizirali prikaz določenih vsebin. Izdelali smo novo strukturo prikaza ambulant, ki so najbolj obiskane vsebine. Vsaka ambulanta ima sedaj svojo stran, strani pa so razporejene po vrsti ambulante.

Spletno mesto smo nadgradili z elementi, ki jih zahteva standard za slabovidne WCAG 2.1 stopnja AA. S tem smo izpolnili zahteve Evropske unije v direktivi 2016/2102 iz leta 2016, ki zahteva, da so vsa nova spletna mesta javnih ustanov od septembra 2019 prilagojena zahtevam slabovidnih.

Oznake: