Spletno mesto Center za krepitev zdravja Ajdovščina

  • Objavljeno: 22. 08. 2019

Naročnik je želel vzpostaviti samostojno spletno mesto za potrebe centra za krepitev zdravja. Namen spletnega mesta je informirati o dejavnostih Centra za krepitev zdravja Ajdovščina in za promocijo zdravega načina življenja. Podoba spletnega mesta je morala izhajati iz podobe spletnega mesta Zdravstvenega doma Ajdovščina z ustreznimi prilagoditvami.

Spletno mesto CKZ Ajdovščina

Spletno mesto smo postavili na CMS Drupal in obstoječo podobo spletnega mesta ZD Ajdovščina prilagodili vsebinskih zahtevam. Vključili smo elemente, ki jih zahteva standard za slabovidne WCAG 2.1 stopnja AA. Prvo stran smo zasnovali tako, da na pregleden in enostavno dostopen način ponuja ključne informacije

Spletno mesto CKZ Ajdovščina

Za spletno mesto zagotavljamo gostovanje na strežniku in redno vzdrževanje in posodabljanje sistema za upravljanje z vsebinami.

Oznake: