Spletno mesto 1ka

  • Objavljeno: 15. 11. 2017
  • 1ka naslovnicaURL: www.1ka.si
  • Naročnik: Fakulteta za družbene vede.
  • oktober 2017.
  • Tip: informacijsko spletno mesto.
  • Storitve: postavitev CMS, prenos in nadgradnja obstoječe podobe.

Naročnik je želel prenesti vsebine iz obstoječega CMS, ki ga je razvil sam, na odprtokodni CMS Drupal. Obstoječo podobo je želel nadgraditi v prilagodljivo obliko (responsive) za prikaz na mobilnih napravah. Spletno mesto je informacijsko - podporne narave za orodje za spletno anketiranje 1ka.

1ka

Postavili smo CMS Drupal z zagotovljeno večjezično podporo. Obstoječo podobo smo na novo sprogramirali in prilagodili za uporabo na mobilnih napravah. Predlagali in izvedli smo nekatere spremembe strukture vsebine.

1ka - spodnji del strani

Oznake: