Spletno mesto Znamenja trajnosti

  • Objavljeno: 22. 04. 2017

Naročnik je želel postaviti spletno mesto, ki bi omogočalo informiranje javnosti o vidikih trajnosti v družbi, del spletnega mesta, zaprtega za javnost, pa bi bila zbirka gradiv, namenjena udeležencem izobraževanj o trajnosti.

V prvi fazi smo izdelali vsebinsko zasnovo spletnega mesta in načrt spletnega mesta (wireframe). V drugi fazi smo naročniku svetovali pri delu z zunanjim izvajalcem, ki je izdelal grafično podobo in postavil spletno mesto.

Oznake: