»Mobile first« proces postavljanja spletnih mest

  • Objavljeno: 13. 06. 2016

Pri načrtovanju, oblikovanju in postavljanju sodobnih spletnih strani se je uveljavila doktrina »mobile first.« Gre za način izdelave spletnih mest, kjer se v prvi fazi zasnuje spletna stran za prikaz na mobilnih telefonih (majhni zasloni) iz te zasnove pa se nato izdela stran za tablice in namizne računalnike. Takšen način zagotavlja, da so spletne strani prilagojene vsem tipom zaslonov in so vsebine vedno optimalno prikazane.

»Mobile first« se je uveljavil s prehodom na prilagodljivo podobo (responsive design), pri kateri se stran samodejno prilagaja velikosti zaslona. Že zelo hitro se je izkazalo, da je težje prilagoditi spletno stran za računalnike tablicam in mobilnim telefonom, kot pa obratno. Danes tako oblikujemo posamezne vsebinske sklope, ki so vedno optimalno prikazani na majhnih zaslonih, nato pa z različnim kombiniranjem in prilagajanjem te sklope pripravimo za prikaz na večjih zaslonih.

»Mobile first« proces močno poenostavi in pohitri proces izdelave spletnega mesta, pri tem pa zagotavlja, da so vizualno spletne strani na vseh napravah enake oz. podobne. Prav tako zagotavlja na vseh napravah intuitivno premikanje navzdol (drsenje).

Ena izmed slabosti je, da imajo spletne strani na vseh napravah »mobilni« videz in da ni vedno mogoče izkoristiti vseh dobrih strani večjih zaslonov.