Da ob menjavi ponudnika ne ostanemo brez spletnega mesta

  • Objavljeno: 30. 06. 2015

Vse prepogosto mi stranke ali znanci, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih mest, poročajo o zoprnem zapletu pri menjavi ponudnika vzdrževanja ali gostovanja spletnega mesta, ali pa želijo, da jim nov ponudnik prenovi spletno mesto in potrebujejo kopijo obstoječega. So primeri, ko obstoječi ponudnik ne želi izročiti spletnega mesta, to pogojuje s plačilom določenega (visokega) zneska ali podobno. Da do tega ne pride, se zaščitimo že ob sklepanju dogovora za izdelavo.

Svetovni splet (vsebina interneta) je za nepoznavalca digitalnih tehnologij neotipljiva zadeva. Spletne strani lahko gledamo na računalniku, telefonu ali tablici, ne moremo pa jih prijeti v roko. To nam daje občutek, da gre za nekaj navideznega. Spletne strani so zelo realne in shranjene na strežnikih, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Zaradi varnosti je polni dostop običajno omejen le na skrbnika, ne pa tudi na stranko, ki je spletno stran kupila.

Ko pride do zamenjave ponudnika, včasih podjetje ali posameznik, ki je izdelal spletno stran in jo gostuje na svojem spletnem strežniku, ne želi izročiti naročniku. Vzroki, ki jih pri tem navaja, so lahko zelo različni, pogosto pa gre za izsiljevanje za neupravičeno odškodnino ali pa izgovarjanje, da ni bil prodan CMS. Vse prepogosto gre za neke vrste užaljenost. Če podjetje ne pristane na takšno izsiljevanje, se lahko stvar v skrajnem primeru konča na sodišču. Da do tega ne pride in nimamo težav z dostopom do naše spletne strani, se je smiselno primerno zavarovati že ob sklepanju dogovora oz. pogodbe.

Spletna mesta so v grobem sestavljena iz treh sklopov: sistema za upravljanje z vsebinami (CMS), baze podatkov in grafične podobe (običajno elementi podobe in programska koda). CMS je program, ki omogoča delovanje spletne strani. Baza podatkov vsebuje vse besedilne vsebine in nastavitve spletne strani, grafična podoba pa omogoča všečen prikaz vsebin.

Pri sklepanju dogovora oz. pogodbe je smiselno, v izogib kasnejšim zapletom, določiti, kako je z materialnimi avtorskimi pravicami. Vsaka spletna stran je avtorsko delo enega ali več avtorjev, ki ga ščiti Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Pomembno je, da se pri podpisu pogodbe ali sklepanju dogovora dogovori glede materialnih avtorskih pravic. Če želi naročnik imeti spletno stran v popolni lasti, je treba vse materialne avtorske pravice prenesti na naročnika.

Izvajalec lahko spletno mesto izdela na lastnem ali odprtokodnem CMSju. Če gre za lastni CMS, je treba posebej določiti, da naročnik prejme kopijo CMSja, ki jo lahko uporablja pod določenimi pogoji na svojih strežnikih ali strežnikih tretje osebe. Pogosto izvajalci na to ne želijo pristati, saj se bojijo kraje intelektualne lastnine. Vložek v izdelavo lastnega CMS je zelo velik in zato je takšna odločitev razumljiva. Drugače pa je, če gre za odprtokodni CMS. V tem primeru nam izvajalec niti ne sme prodati CMSja, ker je ta običajno prosto dostopen, v pogojih uporabe pa je posebej navedeno, da se CMSja ne sme prodajati. V tem primeru nam izvajalec zaračuna storitev namestitve in nastavitve CMSja, kar pa ni avtorsko delo. V tem primeru nam mora izvajalec brez zadržkov izročiti nastavljen in prilagojen CMS oz. programsko kodo.

Izdelava grafične podobe je avtorsko delo, zato je treba s pogodbo posebej prenesti materialne avtorske pravice na naročnika. V nasprotnem primeru nam izvajalec ni dolžan izročiti slik in programskega dela podobe.

Baza podatkov vsebuje predvsem besedila in druge podatke, ki so objavljeni na spletni strani. Če naročnik sam pripravlja vsebine, potem mora izvajalec bazo izročiti. Je pa v tem primeru možno, da zaračuna nadomestilo za porabljen čas za pripravo in izvoz baze.

Smiselno je, da v pogodbi tudi določimo, da nam po izdelavi izvajalec izroči celotno spletno stran (CMS, grafično podobo in bazo podatkov). Tako bomo imeli pri sebi kopijo, ki jo bomo lahko uporabili v izrednih primerih. Za še večjo zaščito se lahko dogovorimo, da nam periodično posreduje kopijo spletnega mesta, da ne izgubimo vsebin, ki smo jih vnesli na spletno mesto. Izvajalec ima s tem določene stroške, zato se dogovorimo za primerno nadomestilo za izdelavo kopij.