Izdelati spletno stran na CMS ali ne?

  • Objavljeno: 24. 06. 2015

Pred izdelavo spletne strani se odločimo, ali bomo spletno stran izdelali na CMS ali pa v html. Sodobne spletne strani so vedno postavljene na sistemu za upravljanje z vsebinami, saj le tako lahko naročnik sam enostavno upravlja vsebine, čeprav ni vešč programiranja. Sistemi za upravljanje z vsebinami omogočajo enostavno širjenje vsebin.

CMS je okrajšava za Content Management System, kar prevedeno v slovenščino pomeni sistem za upravljanje z vsebinami. V praksi se je uveljavila angleška kratica, ker se kratica SUV povezuje s tipom osebnih vozil. CMS je programska oprema, ki omogoča postavitev in delovanje spletnih strani. Namesti se na strežnik. Skrbnik mora imeti dostop do strežnika vsaj v obliki FTP dostopa, da ga lahko nadgrajuje in posodablja. Uredniki običajno dostopajo do upravljavskega vmesnika preko spletnega mesta z uporabo brskalnika. Izjemoma lahko obstajajo posebni programi, ki jih namestimo na računalnik, ki omogočajo upravljanje s spletnim mestom. Taki primeri so redki in omejeni na namensko izdelane CMSje.

Dejansko je danes odločitev za izdelavo spletnega mesta, ki ne deluje na CMSju (je sprogramirana v html) lahko zelo slaba odločitev. Primerna je zgolj za spletne strani, ki naj imajo zasnovo letaka. To pomeni, da imajo nekaj posameznih strani z besedilom in nekaj slik, najbolj pomembno pa je, da vsebin ne spreminjamo. Spreminjanje zahteva poseg programerja in je zato cenovno neugodno. Prednost takih spletnih strani je, da so zelo poceni, če je njihov obseg zelo majhen. Njihova cena narašča s številom posameznih strani, saj je treba vsako posamezno spletno stran, vključno z besedilom, posebej programirati.

Spletne strani postavljene na CMS so lahko hitro postavljene, bistveno pa je, da omogočajo uporabniku brez programerskih veščin upravljati (dodajati, spreminjati) vsebino. Sistemi za upravljanje z vsebinami omogočajo izdelavo zelo enostavnih in po obsegu majhnih spletnih mest (npr. enostavna spletna stran podjetja), kot tudi zelo zapletenih in vsebinsko bogatih portalov (novičarski portali, spletne trgovine...).

Uporaba CMS je sodoben način postavitve spletnih strani, ki omogočajo oblikovanje tržno uspešnih spletnih strani z visokim učinkom. Omogočajo uresničevanje vseh smernic sodobne spletne optimizacije.

Slabost CMS-jev je v kompleksni namestitvi in potrebi po rednem tehničnem vzdrževanju, kljub temu, da vsebin ne spreminjamo. To velja predvsem za odprtokodne sisteme kot so Drupal, Wordpress in Joomla. Tudi manjše spremembe, ki bi jih lahko pri spletnih straneh v HTML rešili zelo enostavno in hitro, so lahko precej zapletene in posledično finančno nekoliko manj ugodne. Kljub temu pa imajo toliko prednosti, da so danes postali standard za kakovostne spletne strani.

Danes je izdelava spletne strani na sistemu za upravljanje z vsebinami dobra in dolgoročno ustrezna odločitev. Tudi s finančnega vidika je to dobra dolgoročna odločitev. Seveda pa je treba izbrati pravi sistem za upravljanje z vsebinami in cenovno ustrezno vzdrževanje.